RSS Feed

Monthly Archives: September 2012

Posted on

Steigan blogger

Den ikke-valgte EU-toppen fortsetter å tvinge gjennom sin såkalte krisepolitikk overfor land etter land i Europa. Hvis de ikke klarer å tvinge nasjonale parlamenter til å rasere velferden, lønningene, pensjonene og offentlig sektor generelt, oppnevner de bare noen lakeier til å gjøre det for seg.

– Ødeleggelsen av europeisk demokrati er inne i siste fase

Det er god dekning for det når den konservative tsjekkiske politikeren Václav Klaus sier at “den endelige ødeleggelsen av det europeiske demokratiet er inne i siste fase.” Overgangen fra parlamentarisk demokrati til ikke-valgt elitestyre og den økonomiske sjokkbehandlinga er to sider av samme sak.

Folkene i Europa reiser seg

Flere har spurt seg om hvor lenge folk i Hellas, Spania og Portugal vil finne seg i å bli behandlet på denne måten. Og nå mener mange at nok er nok! I alle disse tre landa har det vært kjempestore streiker og demonstrasjoner, og den politiske…

View original post 354 more words

Advertisements

Professor A.L.I – Metaphysics

Posted on

Posted on

Steigan blogger

(Refusert i Klassekampen)

Etter at høyreekstremisten Breivik drepte 77 mennesker 22. juli i 2011 lovte statsminister Stoltenberg at vi skulle møte terror med mer åpenhet, mer demokrati og mer kjærlighet. Det var vakker retorikk, og det uttrykte nok også følelsene til flertallet av det norske folket. Vi vil ikke et terroristen skal få gjøre Norge til en politistat og et overvåkingssamfunn. Vel ett år etter terroren begynner det å tegne seg et mønster, og det er noe annerledes.

Forsvaret skal samarbeide intimt med politiet

I Norge har det vært et demokratisk prinsipp at militære styrker ikke skal gjøre politioppgaver. Det bare Vidkun Quisling som har sendt militære enheter inn i en sivil konflikt, nemlig da han i 1931 beordret en gardeavdeling og fire marineenheter til Skiensområdet i forbindelse med Menstadslaget. Men sjøl da ble de ikke brukt.

Derimot var Arbeiderpartiet svært nær ved å sende militære styrker mot demonstranter…

View original post 986 more words

Posted on

Steigan blogger

Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør, skrev Arnulf Øverland. Strofen dukker opp når jeg ser de vestlige ledernes reaksjon på at islamske fundamentalister tirsdag 11.09.2012 drepte USAs ambassadør J. Christopher Stevens og tre andre amerikanske diplomater. For morderne er våre allierte!

Min fiendes fiende er min venn

er et prinsipp USA har fulgt i en serie konflikter. Slik har de også flasket opp Taliban. Med sin overlegne våpenteknologi og sin evne til å føre krig over hele kloden, har USAs ledere utviklet en hybris som gjør at de tror at de kan tillate seg hva som helst, uten at det får konsekvenser. Med høyteknologiske fly, droner og rakettsystemer kan de føre krig, nesten uten egne tap. For å ødelegge et land allierer de seg med hvem som helst som kan utgjøre en opposisjon, og hver gang blir de like overrasket når de samme menneskene vender seg mot dem…

View original post 608 more words

Posted on

Steigan blogger

Civita angriper Rødt for å være udemokratisk.
Rødt har ingenting å frykte. Vi er de virkelige demokratene. Det er vi som vil at flertallet skal styre økonomien.

Civita vil at makta fortsatt skal ligge hos den promillen som kontrollerer 40% av all eiendom på jordkloden.
Civita støtter at finanskapitalen får forsyne seg av statskassene verden rundt slik at folk blir fattige i generasjoner og ungdom bllir fratatt framtida.
Kapitalen og deres politiske representanter praktiserer ikke demokrati:
– Når fikk det norske folk lov til å stemme over EØS og Schengen?
– Når fikk det norske folk stemme over at det norske militærvesenet ble lagt om fra å skulle forsvare landet til å bli leiesoldater for USA og NATO?
– Når fikk det norske folket stemme over at Norge skal føre krig i Afghanistan og Libya?

– Når fikk folk i Europa stemme over EU-avtaler som overfører store beslutninger…

View original post 259 more words