RSS Feed

Monthly Archives: October 2012

Posted on

Steigan blogger

(Jeg henter fram en artikkel jeg skrev om krisa i oktober 2008:)

Den økonomiske krisa som nå ruller verden rundt har vært synlig på avstand i lang tid. Den er ikke det minste overraskende, og det er heller ikke overraskende at den er blitt så voldsom. Likevel virker det som om politikere og økonomer verden rundt ble tatt på senga.

Det er en lang serie med politiske og økonomiske forhold som har ført opp til denne krisa. I øyeblikket framstår krisa som ei finanskrise, og det er reelt nok. Når krisa får utviklet sen lenger vil også de underliggende svakhetene i den virkelige økonomien bli synlige. Men det er mer enn som så. Det vi ser er ei systemkrise som er den største som kapitalismen har vært inne i. Og først og fremst er den ei krise for det økonomiske verdenssystemet med USA som dominerende makt. Svakhetene i dette systemet…

View original post 1,453 more words

Advertisements

Posted on

Steigan blogger

I bloggen Kjærlighetsministeriet har jeg vist at vi slett ikke får den åpenheten og rausheten vi ble lovet etter 22. juli. Jeg advarte mot at utfallet tvert om kan bli et mer militarisert politi og mer overvåking og krenking av personlig frihet.

Nå bekreftes dette

PST – Politisets sikkerhetstjeneste har kommet med forlag til endringer i straffeloven for å avverge soloterrorister. I følge NTB ser forslagene slik ut:

Lovforslaget:

•Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har foreslått en rekke endringer i straffeloven for avverge soloterrorister. Hovedforslagene er:
•En generell bestemmelse som kriminaliserer planlegging av terrorhandlinger.•Gjøre det straffbart å:1) Være på et sted hvor det bedrives terrortrening, uansett om man mottar trening eller ei.2) Motta trening eller instruksjon som kan brukes til å utføre terrorhandlinger.

3) Anskaffe/tilvirke og oppbevare gjenstander eller stoff som alene eller sammen særlig er egnet til å kunne brukes med tanke på fremtidige terrorhandlinger.

4) Anskaffe/besitte informasjon som kan være…

View original post 469 more words

Posted on

Steigan blogger

Europa sliter med gjeldskrise, massearbeidsløshet og stagnerende industri. Lederne i EU går fra det ene mer innholdsløse toppmøtet til det andre, men prøver å forsikre Europas innbyggere om at de har en plan. Hvis bare landene avstår enda mer makt til disse ikke-valgte toppene.

Men de aner ikke hva de skal gjøre!

Det EU-toppene ikke forteller sine velgere er at Europa står foran ei energikrise ingen har sett maken til, og at de ikke har peiling på hvordan denne krisa skal løses. La oss se på noen få grafer.

Olje- og gassproduksjon og -forbruk i Europa

Disse to grafene viser at Europa vest for det tidligere Sovjetunionen er totalt avhengig av import av olje og gass. Egenproduksjonen går ugjenkallelig nedover. De eneste lyspunktene er Norge, Danmark og Nederland. Dem kommer vi tilbake til.

Storbritannia ute å kjøre

Nylig var David Cameron i Norge for å sikre Storbritannia langsiktige kontrakter for…

View original post 417 more words

H.E.A.L.(Big Daddy Kane,Freddie Foxxx,MC Lyte,KRS-One,Queen L., Run DMC &More) – Heal Yourself – YouTube

Posted on

Pete Rock & Freddie Foxxx – Mind Frame – YouTube

Posted on

Posted on

#nothingtobegainedhere

“Never let your schooling interfere with your eduction”

“”I am an anti-imperialist. I am opposed to having the eagle put its talons on any other land.” – Mark Twain

“I first learned of Manifest Destiny in American History in Junior High School. To me it has always meant that one could set goals, work hard, and achieve their dreams. Having the opportunity to design for the Gap was the realization of one of my dreams. This phrase and they way I used it was in no way meant to be offensive or hurtful, and I apologize to those who might have interpreted it in that manner.”
– Mark McNairy designer of the MANIFEST DESTINY T-shirt for the Gap

If you’re looking for evidence of how stupid and racist American imperialism can make you, look no further than the MANIFEST DESTINY T-shirt that was released by the Gap. The designer Mark…

View original post 872 more words

Posted on

Steigan blogger

Det virker som en evighet siden det mislykte klimatoppmøtet i København i 2009. Uten å vedta noe forpliktende og uten å komme opp med noen reelle forslag til løsninger, lovte verdens ledere å begrense utslippene av klimagasser slik at den globale oppvarminga skulle holde seg under to grader. Det som skjer er det stikk motsatte.

“I am a Coal Guy!”

I den andre TV-debatten mellom Obama og Romney ble kull nevnt 22 ganger. Begge kandidatene gjorde så godt de kunne for å framstå som den som var mest positivt innstilt til kull. “I am a coal guy,” sa Romney. Og Obama gjorde sitt beste for å framstå som en enda bedre coal guy.

Ingen av presidentkandidatene har noen hemninger mot å satse på kull. Men i virkeligheten er det ikke i USA det satses på kull. I det kriseridde Europa går kullforbruket markant opp. Ifølge BPs “Statistical Review of World…

View original post 236 more words