RSS Feed

Monthly Archives: April 2013

Når det virkelig gjelder…

Posted on

Steigan blogger

Gjesteblogger Audun Orstad:

(Det militære skal få oppgaver i det sivile samfunnet, er vi på vei mot militarisering?)

I en tid med økonomisk krise, sosial uro og store miljømessige utfordringer, har et regjeringsoppnevnt utvalg levert en innstilling; ”Når det virkelig gjelder…” (NOU 2013:5).

I en tid med økonomisk krise, sosial uro og store miljømessige utfordringer, har et regjeringsoppnevnt utvalg levert en innstilling; ”Når det virkelig gjelder…” (NOU 2013:5).

Utvalgets mandat var å se på en ”effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser”. Bakteppet er, i tillegg til problemene nevnt ovenfor, naturligvis 22. juli, samt ulykker og naturkatastrofer som er nevnt konkret i utvalgets innstilling. En del av tiltakene som foreslås synes, tross en byråkratisk språkdrakt, fornuftige (spesielt sett på bakgrunn av hendelsene 22. juli 2011). Ved gjennomgang av NOU 2013:5, ser man at utvalget både formulerer seg konkret og generelt (abstrakt). Og det er de generelle formuleringene som bør…

View original post 2,106 more words

Advertisements

Dødens profittører – og oss

Posted on

Steigan blogger

Irak sto ikke bak 11. september-terroren i 2003. Landet hadde ikke masseødeleggelsesvåpen. Begge disse påskuddene for angrepet på Irak i 2003 var rein og skjær løgn. MEN Irak har olje. Og USAs visepresident het Dick Cheney, tidligere toppsjef i oljefirmaet Halliburton. Ti år etter angrepet viser det seg at dette selskapet er den desidert største vinneren på krigen.

Uhyggelige tap

Krigen som bygde på massive løgner har påført det irakiske folket uhyggelige tap. Kanskje så mange som 1,5 millioner mennesker har mistet livet som følge av krigen. Et mye større antall har fått fysiske og psykiske skader av krigen. Infrastruktur og produksjon er ødelagt og rasert, byer og landsbyer bombet til ruiner og det sivile samfunnet er oppløst i borgerkrigsliknende tilstander.

USA og det amerikanske folket har også tapt. Krigen har kostet USA nesten 2000 milliarder dollar, et beløp som vil stige til 6000 milliarder over 40 år.

Til nå…

View original post 210 more words

Kohl: “For euroen var jeg en diktator!”

Posted on

Steigan blogger

Den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Kohl sa i et intervju som nylig er blitt publisert at han aldri hadde klart å få tyskerne til å godta overgangen fra mark til euro i en folkeavstemning. Derfor mente han at det var nødvendig å “opptre som en diktator” for å få euroen på plass.

Ingen demokratisk prosess

“Jeg visste at jeg aldri ville ha vunnet en folkeavstemning i Tyskland,” sa Helmut Kohl. “Jeg ville ha tapt sju mot tre.”

Intervjuet ble gjennomført i 2002, det året da Deutsche Mark måtte vike plassen for euroen. Men det er først nå det er blitt offentliggjort.

“Hvis en kansler skal prøve å press igjennom noe, så må han opptre som en mann med makt. Hvis han er smart, vet han når tida er moden. I ett tilfelle – euroen – var jeg som en diktator…”

Hele prosjekt var bygd på løgn

Der Spiegel publiserte i…

View original post 287 more words

“Beyond Vietnam” A Time to Break Silence

Posted on

Moorbey'z Blog

By 1967, King had become the country’s most prominent        opponent of the Vietnam War, and a staunch critic of overall U.S.        foreign policy, which he deemed militaristic. In his “Beyond        Vietnam” speech delivered at New York’s Riverside Church on April        4, 1967 — a year to the day before he was murdered — King called the        United States “the greatest purveyor of violence in the world        today.”

Time magazine called the speech “demagogic        slander that sounded like a script for Radio Hanoi,” and the        Washington Post declared that King had “diminished his usefulness        to his cause, his country, his people.”

Beyond Vietnam: A Time to Break Silence
By Rev. Martin Luther King
4 April 1967
Speech delivered by Dr. Martin Luther King, Jr., on April 4, 1967, at a        meeting of Clergy and Laity Concerned at Riverside Church in New York        City

I come to this…

View original post 6,567 more words

32.000 milliarder dollar i skatteparadiser

Posted on

Steigan blogger

En anonym kilde har avslørt et gigantisk internasjonalt nettverk av skatteunndragelser. Det er International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) i Washington som har jobbet med disse dataene, og det er liten tvil om at de er i ferd med å avsløre økonomiske forbrytelser i mega-format.

Enorme mengder data

Databasene, regnearkene, epostene og andre dokumenter som er avslørt omfatter 260 gigabyte med data og det vil fortsatt ta lang tid å gjennomgå dem. Det dreier seg blant annet om to millioner eposter om økonomiske transaksjoner som ikke tåler dagens lys.

Gigantiske formuer

EU regner med at omlag 1000 milliarder euro unndras fra skatt hvert år i unionen. I følge Tax Justice Network finnes det mellom 21.000 og 32.000 milliarder dollar i svarte penger i verdens skatteparadiser.

Dette er tall det er nesten umulig for oss vanlige mennesker å forstå. Men for å få et bilde av hva det dreier seg om…

View original post 245 more words

Revolutionary Daily Thought

Posted on

Moorbey'z Blog

 

“The arts and the world of dreams play an essential role in the Latin American struggle for justice, an egalitarian society, and even in the armed struggle.

Arts teach people how to dream, and in turn the dreams are pushing societies forward.

Without the emotional outbursts, without poetry and the powerful lyrical songs, without desperation and the exposed emotions, without the ability to dream… There would never be a victorious struggle for true freedom and justice in Latin America.”

View original post

Så nær sammenbruddet

Posted on

Steigan blogger

Siste uke i mars 2013 var Storbritannia svært nær en meget alvorlig energimangel. Den kalde vinteren har tært voldsomt på landets lagre av naturgass. En gassledning fra Belgia ble stengt og det sto om dager før det kunne bli nedkopling, strømbrudd og liv kunne gå tapt i kulda. 

Løsninga ble gass fra Qatar

Storbritannia var villig til å betale nær sagt hva det skulle være for gass på verdensmarkedet, og meklerne fant det de var ute etter – til en pris som lå 30% over markedspris.Tre supertankere fra Qatar som var på vei til andre mål ble omdirigert og den første av dem ankom Isle of Grain-terminalen nær London 24. mars. Den neste kom til Wales dagen etter. Til sammen hadde de nok flytende naturgass (LNG) om bord til å dekke 12 timer av Storbritannias behov. Dette løste den umiddelbare krisa, men fortsatt kan det oppstå akutt energimangel, og…

View original post 412 more words