RSS Feed

Monthly Archives: September 2013

Politiet opptrådte som stat i staten

Posted on

Steigan blogger

I boka En folkefiende forteller jeg en historie fra virkeligheten som kunne ha vært tatt ut av en spionroman. Det er en grell historie om de hemmelige tjenestene i Norge, og den reiser svært alvorlige prinsippspørsmål. Jeg siterer fra boka:

I 1975 fikk AKP besøk av en nederlender som kalte seg Chris Petersen og sa at han representerte det lille hollandske ml-partiet MLPN. Han hadde møter med Tron Øgrim og én til fra internasjonalt utvalg. Vi var generelt svært skeptiske til nederlandske ml-ere. De gjorde ikke noe godt inntrykk, og denne Petersen var ikke noe unntak. Han prata en masse og skrøt av kontaktene sine i Kina og Albania, men Nederland hadde han lite peiling på. Vi så på MLPN som et typisk postboksparti, det vil si et parti som hadde en postboks til å motta utenlandske aviser, og som knapt hadde noen forankring i sitt eget land. Trons konklusjon…

View original post 1,104 more words

Advertisements

Sparks to light the fuse to our souls – remove the stigma

Posted on

Sparks to light the fuse to our souls – remove the stigma

Mafiatilstander

Posted on

Steigan blogger

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforbund (BNL), Jon Sandnes, sier til Aftenposten at han “frykter mafiatilstander i byggebransjen”. De siste fem årene har en vekst på 10 milliarder kroner i oppussingsmarkedet gått til aktører som ikke følger reglene. Det er trolig at en omsetning på flere titalls milliarder går til mer eller mindre kriminelle aktører.

Sosial dumping, svart lønn

“Skattekrimenheten har siden 2009 avslørt 46 kriminelle nettverk, som skjuler svart omsetning via fiktive fakturaer. Av 886 millioner kroner i unndratt omsetning, var 495 millioner svart lønn,” sier leder for skattekrimenheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen.

Dette dreier seg om nettverk som driver mange former for kriminalitet fra svart arbeid og skattesvindel til menneskehandel og narkotikasmugling.

I Sverige regner man med at skattetapet for svart arbeid utgjør 5% av bruttonasjonalproduktet. Hvis tilstandene er omtrent de samme i Norge, betyr det et årlig skattetap på 70 milliarder kroner.

17 kroner timen da…

View original post 920 more words

MACHETERO On Demand On El Grito De Lares

Posted on

#nothingtobegainedhere

“American colonialist imperialism by it’s application of politics that are genocidal and destructive to the personality of the Puerto Rican people to this day, has managed to create a Puerto Rican with a profound dose of repressed violence whose explosion if released would be completely uncontrollable.” – Comandante Filiberto

Today is the 115th anniversary of the insurrection by Puerto Rican revolutionaries against Spanish colonial rule known as El Grito de Lares. On September 23rd of 1868, in the mountain town of Lares Puerto Rico in the center of the island nation a few hundred men and women staged a rebellion to declare Puerto Rico a sovereign nation in the eyes of the world. It was an audacious, risky and daring move on the part of these few brave revolutionaries but isn’t it always that way?

The rebellion was initially planned for September 27th but the revolutionaries were betrayed and…

View original post 518 more words

Science for Potheads: Why People Love to Get High

Posted on

Moorbey'z Blog

 

There’s so much misunderstanding around marijuana. Here’s what’s really happening to people when they smoke weed.

  

Photo Credit: Shutterstock.com/Atypeek Design

September 12, 2013  |
 

Drug warriors have long tried to smear marijuana as a dangerous scourge, seeking to criminalize possession of a leaf they clearly do not understand. The key to comprehending its effects is by better grasping our physiology.

Marijuana is not magic. Marijuana (botanical name, cannabis) affects the human body because the plant-based cannabinoids in marijuana, once ingested, can “plug into” the cannabinoid receptors that are used by the cannabinoids made by our own bodies.

It’s not just people that have cannabinoid systems. All mammals have them. All creatures do, except bugs. Although cannabinoid systems can utilize the plant-based cannabinoids in marijuana, the cultivation and preservation of cannabinoid systems by the evolutionary process has nothing to do with pot. The cannabinoid receptor appeared on the…

View original post 1,269 more words

The psilocybin solution

Posted on

The psilocybin solution

“The man who comes back through the Door in the Wall will never be quite the same as the man who went out. He will be wiser but less cocksure, happier but less self-satisfied, humbler in acknowledging his ignorance yet better equipped to understand the relationship of words to things, of systematic reasoning to the unfathomable Mystery which it tries, forever vainly, to comprehend.” –Aldous Huxley, ‘The Doors of Perception: Heaven and Hell’ 

En folkefiende – intervju i Klassekampen

Posted on

Steigan blogger

Journalist: Mari Brenna Vollan

– Jeg synes det er pussig at navnet mitt fortsatt er et banneord i enkelte kretser, sier Pål Steigan.

Snart tretti år har gått siden han forlot posten som formann i AKP (m-l). Nå snakker en av Norges mest utskjelte politikere ut om sin rolle i «den store politiske vekkelsen» på 70-tallet. I memoarboka «En folkefiende» tar han særlig for seg livet i den indre kjernen av AKP (m-l).

Steigan understreker at han ikke har skrevet noen forsvarstale.

– Jeg har virkelig prøvd å sette meg inn i hvordan jeg egentlig tenkte på den tida. Av og til oppførte jeg meg som en tosk, men jeg gjorde også ting som var riktig og nødvendig, sier han.

Boka tar blant annet oppgjør med ledelseskulturen i AKP (m-l), der Steigan var formann fra 1975 til 1984. Det ble gjort mange feil, mener han. Mye av det bunnet i…

View original post 766 more words